Datasikkerhed og privatliv

Flytryg.dk benytter ikke cookies på siden, og deler ingen oplysninger med trediemand.
Alle oplysninger om deltagere opbevares på en separat offline server, og disse oplysninger bruges kun til bestilling af flybilletter, intern statistik og produktion af kursusmateriale. Alle deltagere kan til enhver tid efter kursus afholdelse få adgang til disse oplysninger, og begære dem slettet hvis dette skulle ønskes.