Anmeld os på Trustpilot

Fortæl andre om din oplevelse med Flytryg

Fortæl andre om din oplevelse med Flytryg

På Flytryg vil vi rigtig gerne gøre en forskel, og får også mange positive tilkendegivelser fra tidligere kursister og brugere af vores app. Har du lyst, ville vi være taknemmelige for at du vil dele dem med andre på Trustpilot.

https://dk.trustpilot.com/review/www.flytryg.dk

Udgivet i Uncategorized

Så sjældent begår en pilot selvmord i luften

Sandsynligheden for at en pilot med selvmordstilbøjeligheder sætter sig i cockpittet og med vilje flyver i jorden er så lille, at den nærmest ikke findes. Nu bliver procedurerne ændret, så der altid er to personer i cockpittet.

Cockpittet i en Airbus A320. Foto fra Flytryg app.

Cockpittet i en Airbus A320. Foto fra Flytryg app.

Af psykolog Torben Kjeldsen
Det er forfærdelig tragedie, der sket i Frankrig med Germanwings U9525. Der kan være tale om en viljebestemt handling fra styrmanden, måske selvmord, og det øger følelsen af forfærdelse for pårørende. Mange retter nu også vrede direkte mod piloten.

Kan man være ’psykisk syg’ i jobbet som pilot? Som hovedregel nej. Men en af de få psykiske sygdomme der rammer næsten hver femte dansker har en depression. En tredjedel får let depression, en tredjedel får middel og en tredjedel får svær depression. En pilot kan altså som alle andre rammes af depression. Kan depression helbredes? Ja, for det meste.

Mange årsager til selvmord
Depression kan øge risikoen for selvmord. Cirka 11 ud 100.000 europærer begår selvmord. Den største gruppe er mænd. Aldersmæssigt sker det oftest for mænd mellem 15 – 29 år. Den primære grund til selvmord er ubehandlet eller fejlbehandlet depression.

Der kan imidlertid også være mange andre årsager til selvmord. Det kan for eksempel være en personlighedsforstyrrelse, skizofreni eller andre psykiske lidelser. Misbrug af alkohol, medicin og narkotika er også årsag til selvmord, men oftest er det kombineret med psykisk lidelse. De her nævnte psykiske lidelser og misbrug er så alvorligt indgribende, at man med meget stor sandsynlighed ikke vil kunne gennemføre en professionel pilotuddannelse eller virke som pilot i samarbejde med andre.

Kun fem kendte tilfælde
Kun ganske få depressive selvmordere tager andre med i døden. Der kendes forsvindende få lignede hændelser i luftfart, hvor en pilot med vilje har fløjet i fly i jorden. Når man tager det faktum med i betragtning, så er sandsynligheden og dermed risikoen for, at en pilot skulle vælge at begå selvmord, mens han sidder i cockpittet i et rutefly meget lille. I realiteten er det ikke målbart statistisk. Du kan altså stadig stole på piloterne, og som altid i luftfart så vil flyveselskaber ændre deres procedurer, når der er sket ulykker, hvor man har fundet grundene til ulykken. I dette tilfælde for eksempel indskærper lovgiverne i Danmark nu, at der altid skal være to personer i cockpittet. Så klip denne ulykke ud af din indre gyserfilm og flyv trygt med dine to piloter foran.

God grund til tillid til piloterne
Vi ved, at en af de få ting størsteparten af folk med flyveangst har tillid til, er piloterne. Det er der god grund til. De har alle gennemgået en krævende uddannelse. De tjekkes to gange om året for deres færdigheder i at klare vanskelige situationer i en simulator (fuldstændig virkelighedstro). De træner en gang om året sikkerhedsproceduren ved evakuering sammen med kabinepersonale. Dertil gennemgår de medicinsk kontrol en gang om året. Jobbet kræver i det daglige en klar og sikker præstation både i samarbejde og flyvefærdigheder. Og de er to, det alene øger sikkerheden for utilsigtede eller for overlagte handlinger der fører til ulykke. Tragedien i Frankrig gør det ikke farligere at flyve. Det har aldrig været mere sikkert. Du kan stadig stole på piloterne.

Udgivet i Psykologi Etiket: , , ,