Kursus oversigt

Kursets filosofi er enkel: Vi tager din flyveangst seriøst.

Som udgangspunkt afholder vi fire kurser om året – to om foråret og to om efteråret. Du kan altid se datoen for det næste kursus på forsiden eller under tilmelding. Er der større behov afholdes der flere kurser.

Næste kurser:
19. – 21. maj 2017

22. – 24. september 2017

10. – 12. november 2017

Vi afholder også kurser for enkeltpersoner eller for virksomheder. Disse skræddersyes efter de helt specifikke omstændigheder og behov den enkelte kursist eller virksomhed måtte have. Grundstenen er imidlertid de ordinære kurser. Du kan læse mere om kurset og indholdet under kursusprogram.

Vi er overbeviste om, at et problem der højst sandsynligt har haft store konsekvenser for dig – måske både professionelt og privat – igennem flere år ikke kan løses ved et par timers hypnose eller terapi. Vi tror på, at det kræver viden og information. Derfor anskuer vi din angst for at flyve ud fra et helhedsbillede. Og det gør vi ved at kombinere undervisningen af både faglige og tekniske emner samt indsigt i og viden om angst og de psykologiske mekanismer, der kan gøre flyvning til en udfordring for dig.

Men viden gør det ikke alene. Derfor afprøver du din nyerhvervede viden i et antal øvelser – rejser – som simulerer en flyvetur fra A til B – uden at du har sluppet jorden!
Du får desuden mulighed for at udforske et trafikfly fra inderst til yderst, når vi aflægger SAS´ hangarer et besøg. Alt sammen for at skabe det bedst mulige fundament for dig og for flyveturen på kursets 3. dag.

De nævnte tilgange kombinerer vi med vejrtræknings – og afslapningsøvelser efter et koncept, der oprindelig er udviklet til rumfartsindustrien. Endelig er der hjælp og guidelines til, hvordan du kan forberede dig optimalt – både praktisk og mentalt- når du skal ud og flyve.

Der er dog en vigtig forudsætning: Du skal som kursist være motiveret til at ændre dit forhold til flyvning. Uden motivation og viljen til at ændre og bearbejde din angst, får du kun begrænset udbytte af kurset.

Vores erfaringer viser klart at flyveangst kan begrænses eller fjernes helt,- hvis du altså vil det. Det kræver vilje,- ganske ligesom i mange af livets andre forhold.

For at få et dybere indblik kan du læse mere om vores filosofi.