Lidt historie

Og sådan startede det…

Kurset blev oprindelig skabt af Niels Peter Ternvig – nu pensioneret kaptajn i SAS – der så et behov for et kursus, der effektivt kunne hjælpe folk, der var bange for at flyve.

Tidspunktet var slutningen af `80erne, og stedet var det daværende SAS Flight Academy.

cae-bygning-6

Kurset har eksisteret lige siden og afholdes nu på CAE der er en videreførelse af SAS Flight Academy.

Som udgangspunkt afholder vi 4 kurser om året – 2 om foråret og 2 om efteråret. Du kan altid se datoen for det næste kursus på forsiden eller under tilmelding. Er der større behov afholdes der flere kurser.

Vi afholder også kurser for enkeltpersoner eller for virksomheder. Disse skræddersyes efter de helt specifikke omstændigheder og behov den enkelte kursist eller virksomhed måtte have. Grundstenen er imidlertid de ordinære kurser. Du kan læse mere om kurset og indholdet under kursusoversigt.