Flyveangst, vores filosofi

FLYTRYG.DK – erfaringsbaseret tilgang til flyveangst

Der er mange bud på behandling af flyveangst. Det spænder lige fra pendulsvingning og akupunktur til hypnose.
Vores bud er baseret på 20 års erfaring og udvikling ,og tager i sin enkelthed afsæt i alt det der trigger eller fremprovokerer angsten. Vores special uddannede flyvepsykologer skaber forståelse for sammenhængen mellem det fysiologiske og det psykologiske og er under hele forløbet ” håndholder ”og coach.

Vores grundliggende opfattelse hviler på 4 antagelser:

de4antagelser-3a

Vi forventer, du møder på kurset motiveret til at gøre noget ved din angst. Din egen motivation er drivkraften.

Modsat andre tilbud placerer vi dig der, hvor din angst er størst, – ved en lufthavn, i et fly, både på jorden – og som afslutning i luften.

Vi kan – som de eneste i Danmark – benytte CAE´s træningsfaciliteter. Her kan vi, under optimale og kontrollerede forhold, tage dig på virtuelle flyverejser i forskellige faciliteter – herunder kabine simulatorer.

Vores flyveinstruktører afmystificerer alt om flyvning og meteorologi og giver dig solid viden om alle relevante flyverelaterede forhold. Under træningen kan vi til enhver tid stoppe op, mærke efter, føle, diskutere og debatere det der sker. Vi bliver i 3 dage dine personlige coaches, der følger dig tæt,- på jorden såvel som i luften.

Vil du læse mere om den psykologiske sammenhæng.